Dobrovoljni davaoci moraju znati da čitaju i pišu na jednom od službenih jezika

Toronto, 
07. Avgust 2021.
Novine Toronto, broj 
1696

Malo se zna za sporno pravilo da je obavezno da dobrovoljni davaoci krvi znaju da čitaju i pišu na engleskom ili francuskom jeziku. Razlog za to je veoma prozaičan – popunjavanje upitnika pre doniranja.

U upitniku su osetljiva i detaljna pitanja o zdravlju, socijalnom životu i putovanjima, te je potrebno obezbediti pouzdani prevod i prenošenje informacija. Budući da u Kanadi ima puno jezika kojima govore stanovnici, a da Služba za transfuziju nije u mogućnosti da svugde obezbedi ovlašćene prevodioce, od davalaca se zahteva da znaju da čitaju i pišu na jednom od dva službena jezika.

Ispunjavanje tog uslova neretko predstavlja problem, posebno kada su u pitanju hitni slučajevi, a davaoci su pridošlice bez znanja jezika. No, ukoliko postoji dobra volja, onda se i za takve problema pronađe rešenje.

Upućeni smatraju da bi ovo pitanje moglo biti predmet provere Komisije za ljudska prava.