Gugl preusmerava sto miliona nacionalnom novinarskom kolektivu

Toronto, 
13. Jun 2024.
Novine Toronto, broj 
1925

Gugl je pristao da plaća naknadu za vesti, u iznosu od 100 miliona dolara nacionalnim izdavačima, kako bi bio izuzet od Zakona o onlajn vestima. Novac će biti preusmeren u The Canadian Journalism Collective, koji će biti odgovoran da obezbedi da svoj deo novca dobiju novinske organizacije koje ispunjavaju uslove.

Kolektiv je federalna neprofitna organizacija koju je u maju osnovala grupa nezavisnih izdavača i emitera, baš u ove svrhe. Kolektiv je posvećen raspodeli sredstava na pravičan, transparentan i inkluzivan način.

Upravni odbor se sastoji od 12 nezavisnih medija koji predstavljaju vesti na francuskom jeziku, zajednice i starosedelaca, kao i publikacije koje posebno predstavljaju Crnce i Kanađane iz manjinskih grupa.

Za sada nije poznato kada će novac stići do kompanija koje ispunjavaju uslove.

U okviru prelaska na novi model finansiranja, kompanija Gugl će do kraja godine prestati da radi svoj program Google News Showcase.

Na poziv Gugla za dobijanje nadoknade, prijavilo se oko 1.500 novinskih kuća. Jedan od osnovnih uslova je da, prema Zakonu o porezu na dohodak, redakcija bude kvalifikovana kao novinska organizacija, da u Kanadi proizvode vesti od javnog interesa i da zapošljavaju najmanje dva novinara.

Mali štampani i digitalni mediji mogu očekivati da dobiju oko 17 hiljada dolara po zaposlenom novinaru. Po ranijem vladinom ograničenju, ovim medijima biće podeljeno 63 miliona dolara, CBC/Radio Canada može očekivati do 7 miliona dolara, a 30 će otići ostalim emiterima.