HPV test umesto Papanikolaua

Toronto, 
24. November 2023.
Novine Toronto, broj 
1872

Sve je jasnije da bi se uskoro, umesto Papanikolau testa, moglo preći na testiranje na humani papilomavirus, HPV, koji je glavni uzročnik raka grlića materice.

Kako se ističe, HPV test se pokazao kao siguran i efikasan, a uz to može se uraditi kod kuće. Ispitivanja pokazuju da se pomoću tog testa prekancerogene ćelije ranije mogu otkriti. Čak se ističe da na osnovu jednog negativnog HPV testa, verovatnoća da se pronađu prekancerogene promene iznosi manje od jedan odsto.

Papanikolau test, sa druge strane, ima svoje mane. Sam ginekološki pregled može biti neprijatan određenim grupama žena, posebno žrtvama seksualnog nasilja, a prilikom skrininga se može prevideti skoro polovina promena na cerviksu.

U mnogim delovima Kanade već rade HPV testiranje kao primarnu vrstu skrininga. Preporuka je da se radi jednom u pet godina, za razliku od Papa testa, koji se preporučuje svake treće godine.

Najviše koristi od ovog samotestiranja mogle bi imati osobe koje žive u zabačenim mestima, niska primanja ili nesiguran posao, koje se ne osećaju prijatno u ordinaciji ili nemaju porodičnog lekara.

Ovaj test za samokontrolu košta oko stotinu dolara, ali u nekim provincijama ili oblastima gde se rade pilot programi, može se dobiti besplatno.

Ginekolozi veruju da bi uz ovu novu meru bilo mnogo lakše doći do zacrtanog cilja o iskorenjivanju raka grlića materice do 2040. godine.