Jezero Kroford je nulta teritorija ranog antropocena

Toronto, 
21. Jul 2023.
Novine Toronto, broj 
1848

Jezero Kroford su naučnici izabrali da na njemu prate efekte ljudskih aktivnosti na zemljište, označivši ga kao nultu teritoriju ranog antropocena, definisanog ogromnim uticajem čovečanstva na planetu.

Ovo jezero je malo, površine 24 hiljade kvadratnih metara, duboko do 29 metara, i nalazi se u blizini Toronta. Izabrano je kao najpogodnija od 11 lokacija, jer su godišnji efekti ljudske aktivnosti na tlo, atmosferu i biologiju veoma jasno sačuvani u slojevima sedimenata.

Tu se mogu videti ostaci povezani sa zagađenjem, sagorevanjem goriva, upotrebom đubriva, pesticida, i predstavljaju dokaz moći čovečanstva kao potencijalno najvažnije geološke sile na planeti.

Kako se ističe, ova era stavlja moć ljudi u u sličnu klasu sa meteoritom koji se srušio na Zemlju pre 66 miliona godina, ubio dinosauruse i započeo kenozojsku eru, ili doba sisara.

Radna grupa naučnika, ipak, sugeriše da su ljudi započeli novu epohu, što je mnogo manji geološki period. Procenjuje se da je antropocen započeo negde između 1950. i 1954. godine, a samo ime izvedeno je od grčkih reči za ljudsko i novo.