Još uvek se ne preporučuje putovanje u inostranstvo

Toronto, 
15. Oktobar 2021.
Novine Toronto, broj 
1706

I pored vakcinacije i relativno povoljne epidemijske situacije, federalna vlada i dalje ne preporučuje putovanja u inostranstvo. Ministarka zdravlja Peti Hajdu potencira da se ne putuje ukoliko to nije neophodno.

Iz nacionalne Agencije za zdravlje obrazlažu to i saznanjima da su u nekim zemljama visoke stope zaražavanja, a zbog prisustva i raznih varijanti kovida.

Agencija upozorava i da se može dogoditi da oni koji otputuju u inostranstvo budu prinuđeni da ostanu na putu duže nego što su očekivali i planirali.

Pre svakog putovanja, potrebno je pre svega proveriti da li se, u zemlji u koju se putuje, priznaje vakcina ili kombinacija kojom je putnik imunizovan. Posebno su upitne kombinacije, pošto se ponegde one ne računaju kao potpuna zaštita. U međuvremenu se situacija ponegde može i promeniti, budući da kanadska vlada nastoji pregovorima da prevaziđe ove razlike.

Takođe, treba znati da putnici sada mogu kroz osiguranje dobiti pokriće za medicinski tretman kovida, ali ne i za sve ostale troškove koji mogu nastati zbog razloga izazvanih pandemijom, poput produženog boravka, na primer.