Kanada će razmotriti ukidanje patentnih prava na vakcine

Toronto, 
14. Maj 2021.
Novine Toronto, broj 
1682

Premijer Džastin Trudo kaže da je Kanada rešena da se založi da vakcine budu dostupne u čitavom svetu, te da će razmotriti ukidanje prava na intelektualnu svojinu koja imaju proizvođači, kako bi se to lakše ostvarilo.

Po rečima premijera Trudoa, pandemija neće prestati sve dok se svugde u svetu ne iskoreni. Zato je, pored već opredeljenih 940 milona dolara za globalnu inicijativu za dostupnu vakcinu, najavio 375 miliona dolara novih sredstava za ubrzavanje procesa razvoja, proizvodnje i distribucije dijagnostike, terapija i vakcina za zemlje sa niskim i srednjim prihodima.

Federalna vlada stoji na stanovištu da mora da postoji dogovor o zajedničkoj akciji na svetskom nivou, i da je spremna da pregovara o zaštiti patentnih prava.

Lider konzervativaca Erin O’Tul kaže da će njegova stranka podržati privremeno ukidanje patentnih prava, jer veruje da će time vakcina brže stići u sve delove planete.

Poput Kanade, i zemlje Evropske unije spremne su da razgovaraju o predlogu da vakcine postanu globalno javno dobro, ali se Nemačka protivi. Ona smatra da nije rešenje za pravedniju i bržu raspodelu vakcina širom sveta, jer veruju da se inovacije baziraju na zaštiti intelektualnog vlasništva i da tako mora da ostane.

Po vom pitanju oglasila se i Međunarodna federacija farmaceutskih proizvođača i udruženja, koja ističe da je odricanje jednostavan i pogrešan odgovor na složen problem. Time se neće povećati proizvodnja, niti će se doći do neophodnih praktičnih rešenja, već će se naškoditi budućim inovacijama.