Kanada je izuzetno velika dijalektološka regija

Toronto, 
08. Septembar 2017.
Novine Toronto, broj 
1517

Kanada je po mnogo čemu jedinstvena u svetu, a po saznanjima dr Dereka Denisa, lingvističara na Univerzitetu Viktorija, ono što je izdvaja je i uniformnost engleskog jezika.
Ovaj istraživač je, naime, proučavao akcente ljudi sa engleskog govornog područja, od ontarijsko-kvebečke granice do ostrva Vankuver, zabeležene pre pedeset godina i u skorijem periodu i ustanovio da se većinom koristi homogen akcent. 
On čak kaže da gotovo da ne postoji nigde tako velika i homogena dijalektološka regija.
Denis objašnjava da su u osnovi ovakvog fenomena modeli naseljavanja i migracija. 
Sve počinje još od lojalista koji su se, bežeći pred Američkom revolucijom, naselili u južnom Ontariju krajem osamnaestog veka. 
Oni su uspostavili svoj akcent i kako su se širili, tako su prenosili i način govora. Budući da prva uspešna ili stalna grupa određuje mnogo toga, pa i standarde za sve koji kasnije dolaze, imigranti i svi ostali koji su dolazili, kao i njihovi potomci, prihvatali su već ustanovljen način govora. 
To im je bila jedna od ulaznica za društvo u kojem su pokušavali da pronađu svoje mesto.
Iako Kanađani mogu po govoru da razlikuju ko dolazi iz kog dela zemlje, sve prisutnije ekonomske migracije u poslednje vreme smanjuju specifičnosti. Ljudi žele da budu pokretni i da rade van svog regiona, pa je onda poželjno i govoriti što se govore u čitavoj zemlji.
Zanimljiva je i tvrdnja lingviste Mat Hant Gardnera, sa Univerziteta Toronto, koji primećuje da se ne smanjuju, već povećavaju razlike između kanadskog i američkog engleskog, i pored toga što su Kanađani već 70 godina izloženi američkom engleskom preko televizijskog programa.