Kanada je sve manje obećana zemlja za imigrante

Toronto, 
24. November 2023.
Novine Toronto, broj 
1872

Sudeći po najnovijoj istraživanju Leger marketinga, Kanada je sve manje obećana zemlja za imigrante. Dva, od pet imigrantskih domaćinstava imaju probleme da sastave kraj sa krajem, a kod onih koji su se ovde doselili u poslednjih pet godina, to se dešava čak svakoj drugoj porodici.

Aktuelna kriza pogađa imigrante teže nego domaće stanovništvo. Ranije su upravo materijalne pogodnosti bile motiv za dolazak u Kanadu, ali sada je situacija drugačija. Sve je teže doći do mirnog, stabilnog i kvalitetnog života i povoljnih mogućnosti za napredovanje u karijeri.

Mnogi imigranti moraju da rade po dva posla da bi mogli da zarade dovoljno za preživljavanje, ali i da pošalju nešto novca svojima u domovini, što mnogi obavezno čine.

Sada se ispostavlja da je svaka četvrta osoba razočarana mogućnostima koje su im dostupne ovde.

Problemi nastaju i zbog nepriznavanja kvalifikacija stečenih u inostranstvu, pa mnogi godinama rade na poslovima koji ne odgovaraju njihovoj stručnoj spremi.

Ozbiljna zamerka koje imigranti imaju je da ne postoji strategija za prijem novih doseljenika, a samim tim ni odgovarajuća podrška za one koji dolaze.

Ministar za imigraciju Mark Miler najavio je da transformaciju imigracionog sistema, koja podrazumeva planiranje stambenog prostora, zdravstvene zaštite i infrastrukture, i to sve u saradnji sa svim nivoima vlasti. Takođe planira se i unapređivanje studentskog programa za studente iz inostranstva.