Ko ima pravo na povraćaj poreza CWB

Toronto, 
13. Maj 2022.
Novine Toronto, broj 
1762

Federalna vlada je usaglasila Canada Workers Benefit (CWB) prošle godine, pa sada preko tri miliona građana ima pravo na povraćaj poreza.

Ova beneficija je ustanovljena kako bi se pomoglo zaposlenima sa niskim primanjima i dopunile njihove zarade.

Osnovni uslovi potrebni za ove beneficije podrazumevaju da osoba živi u Kanadi tokom čitave godine, ostvaruje prihode od svog rada i da je starija od 19 godina 31. decembra, ili da živi sa supružnikom ili vanbračnim partnerom ili njihovim detetom.

Prihodi mogu da idu do:

  • 32.244 dolara samci, bez dece;
  • 42.197 porodice sa jednim zaposlenim, i
  • 56.197 za porodice sa dvoje zaposlenih.(posle usaglašavanjaje omogućenoda druga porodična zaradamože biti do 14 hiljada dolara).
  • Uslove ne ispunjavaju oni koji su redovni studenti u nekoj obrazovnoj instituciji duže od 13 nedelja u godini, izuzev onih koji 31. decembra imaju izdržavanog člana, oni koji su u zatvoru ili sličnoj instituciji najmanje 90 dana u godini, ili ukoliko ne morate da plaćate porez u Kanadi zato što ste službenik druge zemlje, ili ste član porodice ili zaposleni kod te porodice.

Osnovni maksimalni iznos beneficije ide od 1.395 dolara za samce, do 2.403 dolara za porodice. Izuzetak su žitelji Kvebeka, gde su iznosi drugačiji.

Ukoliko ispunjavate uslove, Agencija za prihode će izračunati iznose uplate koristeći informacije o bračnom statusu supružnika koji ima pravo na povraćaj, mestu prebivališta, ostvarenim prihodima, o prilagođenom neto prihodu porodice, izdržavanim licima, podobnosti za popust zbog invaliditeta.

Maksimalni iznos na osnovu invaliditeta je 720 dolara za pojedinca i porodicu.

Svako može da proceni iznos za koji se kvalifikuje na osnovu vladinog obračunskog lista.

Kanađani mogu zahtevati unapred do polovine CWB. Isplata se obično vrši petog dana aprila, jula, oktobra i januara.

Oni koji ispunjavaju uslove mogu da se prijave putem onlajn obrascasa adresehttps://www.canada.ca/en/revenue-agency/services/forms-publications/tax-packages-years/general-income-tax-benefit-package/5000-s6.html