Količina mikroplastike se povećava i u jezeru Ontario

Toronto, 
01. Mart 2024.
Novine Toronto, broj 
1897

Tim za smeće Univerziteta u Torontu izvestio je da je iz luke u Torontu, prošle godine, samo u roku od šest meseci, uklonjeno 63 hiljade komada male plastike, odnosno 43 kilograma otpada.

I pored ove velike količine, tim kaže da je izgleda došlo do blagog smanjivanja količine mikroplastike, najverovatnije zbog dodatnih napora na terenu i edukacije o neophodnosti smanjenja otpada. Pre dve godine prikupili su preko 96 hiljada komada otpada, tako da je napredak evidentan.

Oni napominju da problem zagađenja vode mikroplastikom globalno pitanje, koji su u Torontu rešili da prevaziđu korišćenjem nove tehnologije, lokalnim istraživanjima i lokalnim snagama.

Tim za prikupljanje smeća čine studenti, istraživači, volonteri i drugi, već pet godina se bavi ovim poslom na jezeru Ontario, uz pomoć tehnologije koja je poznata kao Seabins i Wastesharks.

Seabins su plutajuće kante za smeće koje sakupljaju otpad pumpanjem vode kroz mrežaste vreće i stvaranje vakuuma koji usasava predmete. Wastesharks se, pak, polako kreću vodenom površinom i prikupljaju otpad.