Kontaminacija iz Fukušime nije stigla do Kanade

Toronto, 
22. Septembar 2017.
Novine Toronto, broj 
1519

Međunarodni tim naučnika, među kojima je i okeanograf hemičar Džej Kulen, sa Univerziteta Viktorija, pratio je nivoe kontaminacije radioaktivnim izotopima u severnom delu Pacifika posle zemljotresa, cunamija i havarije tri reaktora u Fukušimi, 2011. godine.
Povoljna vest je da ni u jednom trenutku kontaminacija nije dostigla nivoe opasne za živi svet u okeanu ili za ljude. Komercijalni ribolov je i dalje zabranjen u perfekturi Fukušima u Japanu, gde je neposredno po tragediji kontaminacija premašivala preporučene nivoe o bezbednosti hrane. Međutim, u poslednje dve godine, čak ni u toj oblasti ni jedna ulovljena riba nije predstavljala nikakvu opasnost po ljudsko zdravlje.