Kvebek nastavlja plan o smanjivanju broja imigranata

Toronto, 
28. Februar 2019.
Novine Toronto, broj 
1569

Vlada Kvebeka nastavlja sa sprovođenjem plana o smanjivanju broja imigranata za više od petine, uprkos zabrinutosti premijera Džastina Trudoa da potez nije preporučljiv i da treba ponovo razmotriti njegovo uvođenje, zato što poslodavci strahuju da neće biti dovoljno radnika.

Vladajuća Koalicija Avenir Kvebek predstavila je prethodne sedmice detalje tog plana, a ministar Simon Žolin-Baret je objasnio da vlada želi da da bude sigurna da će se, oni koji dođu, bolje integrisati u radnu snagu. Kako kaže, uz angažovanje resursa, želi se da šansu za uspeh ima svaka osoba koja izabere Kvebek.

Provincija ima ingerencije samo nad ekonomskom imigracijom, dok programe za izbeglice i spajanje porodica, potpadaju pod nadležnost federalne vlade.

Stopa nezaposlenosti u Kvebeku je prošle godine dostigla istorijski minimum od 6,1 odsto, a prognoze govore da ograničeno tržište rada može dovesti do usporavanja privrednog rasta.

Ministar za međuvladine poslove Dominik Leblank kaže da će federalna vlada razmotriti plan Kvebeka, kako bi proverila da li provincija ispunjava svoje obaveze.