Lekari u Kvebeku lakše daju dijagnozu o hiperaktivnosti

Toronto, 
07. Februar 2019.
Novine Toronto, broj 
1567

U otvorenom pismu, grupa od skoro 50 kvebečkih lekara upozorava da se u provinciji previše često, a duplo češće nego u drugim delovima zemlje, tinejdžerima između 13 i 17 godina prepisuju lekovi za hiperaktivnost i poremećaj pažnje, AHDH.

Oni smatraju da potrebno hitno sagledati zašto se toliko insistira na takvoj terapiji, ali i zašto toliko mladih ima problem sa nedostatkom pažnje, hiperaktivnošću, impulsivnošću i anksioznošću.

Lekari naglašavaju da treba biti obazriv sa ovakvom terapijom, budući da lekovi koji se daju za AHDH mogu imati negativne efekte pri dužoj primeni. Oni žele da nastavnici, roditelji i zdravstveni radnici razmisle zašto se lakše odlučuju za terapiju medikamentima, dok se, u isto vreme, zanemaruju psihosocijalna intervencija i roditeljskva podrška.

Dr Žil Džulijen, jedan od pionira socijalne pedijatrije u Kvebeku, smatra da deca pored nedovoljno podrške u školama, nemaju ni mogućnosti da se uključe u muzičke i sportske aktivnosti u onoj meri u kojoj su to imale ranije generacije.