Milenijalaca više nego pripadnika bejbi bum generacije

Toronto, 
23. Februar 2024.
Novine Toronto, broj 
1895

Na osnovu podataka i procena za 1. jul 2023. godine, statističari su saopštili da sada u Kanadi ima više milenijalaca, nego pripadnika bejbi bum generacije.

Ovo je prvi put da neka starosna grupa brojčano nadmaši generaciju rođenu posle II svetskog rata.

Statističari su ujedno upozorili da, iako u odnosu na ukupan broj stanovnika nastavlja da se uvećava broj i procenat osoba starijih od 65 godina, u periodu juli 2022 – juli 2023, prosečna starost stanovnika smanjena po prvi put, od 1958. godine naovamo.

Federalna agencija kaže da se povećava udeo broja milenijalaca i pripadnika generacije Z, a da se smanjuje udeo bejbi bumera i pripadnika generacije X, što čini da posle petnaest godina blagog pada, ponovo raste broj stanovnika u kategoriji radno sposobnih.