img

img
 

MINIMUM USLOVA ZA OSTVARNjE NAKNADE IZ SAOBRAĆAJNE NEZGODE

Toronto, 
11. January 2018.
Novine Toronto, broj 
1531

Osoba povređena u saobraćajnoj nesreći nema neograničeno pravo na naknadu kao kompenzaciju za njene povrede. Ona mora ispuniti minimum uslova potreban da bi se ostvarila naknada.

Da bi ostvarili nakandu za nematerijalnu štetu ili troškove zdravstvene nege, tužioci moraju da dokažu da njihove povrede ispunjavaju minimum uslova propisan zakonom. Ovi  uslovi propisani su članom 267.5(3) i (5) Zakona o Osiguranju i odgovarajućim članovima Uredbe vlade Ontarija 461-96 (O.Reg.461/96).

Da bi zadovoljila minimum uslova propisan zakonom,  povređena osoba mora biti trajno i ozbiljno  povređena, odnosno zadobiti trajno i ozbiljno oštećenje važnih fizičkih, psihičkih ili psiholoških funkcija.

Trajno i ozbiljno oštećenje fizičkih, psihičkih ili psiholoških funkcija znači da postoji oštećenje koje ispunjava uslove iz člana 4.2 Uredbe Vlade Ontarija 461-96 (O.Reg.461/96).

Tri bitna  pitanja o Minimalnim uslovima za naknadu  za povrede usled saobraćajnih nezgoda

U ocenjivanju da li neko oštećenje ispunjava minimum uslova za naknadu , sudovi su usvojili trostruki test ustanovljen u odluci Mayer v Bright (1993), 1993 CanLII 3389 (ON CA), 15 O. R. (33d)129 (C.A.). Ispravan pristup je da se po redu  da odgovor na sledeća pitanja.

Da li je povređena osoba zadobila trajno oštećenje fizičkih, mentalnih ili psiholoških funkicija?

Ako jeste, da li su funkcije koje su trajno oštećene bitne?

Ako su bitne,  da li je oštećenje važne funkcije ozbiljno?

Ova pitanja moraju biti odgovorena uzimanjem u obzir kriterijuma  odredbe 4.2 4.2 O. Reg 461/96. Ova odredba predviđa da:

Oštećenje mora značajno da ometa sposobnost osobe da nastavi sa njegovim ili njenim zanimnjem (redovnim zaposlenjem), uprkos razumnim naporima da se posao prilagodi oštećenjima osobe kao i razumnim naporima oštećene osobe da koristi olakšanja koja joj omogućuju da nastavi sa radom.

Značajno ometa sposobnost osobe da nastavi sa obukom za karijeru u polju u kojem se osoba pre nezgode obučavala, uprkos razumnim naporima da se obuka prilagodi oštećenjima osobe kao i razumnim naporima oštećene osobe da koristi olakšanja koja joj omogućavaju produžetak obuke .

Značajno ometa većinu uobičajenih žibotnih aktivnosti, imajući u vidu godine povređene osobe.

Da   bi funkcija koja je oštećena predstavljala važnu funkciju oštećene osobe, funkcija mora biti,

Neophodna  da bi se izvršavale aktivnosti koje predstavljaju suštinske zadatke redovne zaposlenosti osobe uzimajući u obzir razumne napore da se posao prilagodi oštećenjima osobe kao i razumnim naporima oštećene osobe da koristi olakšanja koja joj omogućuju da nastavi sa radom;

Neophodna da bi se izvršavale aktivnosti koje su suštinski zadaci redovne obuke ondosno treninga za karijeru u polju u kojem se osoba obučavala pre nezgode uzimajući u obzir razumne napore da se obuka prilagodi oštećenjima osobe kao i razumnim naporima oštećene osobe da koristi olakšanja koja joj omogućuju da nastavi sa obukom;

Da je neophodna da bi osoba mogla da privređuje za sebe;

Da je značajna za većinu uobičajenih žibotnih aktivnosti povređene osobe.

Da bi se oštećenje smatralo trajnim, oštećenje mora:

da traje neprekidno od nezgode i da se na osnovu medicinskih nalaza ne očekuje značajno poboljšanje  bez obizira na učestvovanje osobe u preporučenim tretmanima;

nastavlja da ispunjava kriterijume iz člana 1;

da je takve prirode da se kod osobe u sličnim okolnostima ne bi očekivalo značajno poboljšanje;

Prva dva kriterijuma će biti zadovoljena ako se ispunjava bilo koji od navedenih uslova. Međutim,  da bi se neko ostećenje smatralno trajnim, oštećenje mora ispunjavati sve zahteve trećeg navedenog kriterijuma. Minimum uslova potreban za ostvarenje naknade je zadovoljen samo ako osoba može da pokaže da su sva tri uslova zadovoljena.

 

Miles Obradović

Obradović Law

 

 

 

 

 

Oglasite se na našem sajtu, preko naše e-liste, u štampanom izdanju Novina kao i u internet Srpskom poslovnom imeniku.  Povoljni paketi za promociju vaše kompanije. 416.892.9882

Oglasite se na našem sajtu, preko naše e-liste, u štampanom izdanju Novina kao i u internet...

POSLOVNI IMENIK

Srpski poslovni imenik, koji izdaju Novine Toronto, jedinstveno je izdanje u kojem se...

RECEPTI

Ishrana zauzima važno mesto u životu ljudi. Živimo u eri nedostatka vremena koje se...

FINANSIRANJE

Praktičnim znanjem, iskustvom i kao Lender i kao Broker, Dragana Jovanović, serijom...

Krsna slava je prastari običaj u kome se, uz posebne obrede i gozbu, proslavlja hrišćanski...

Znate li šta se dogodilo na današnji dan u istoriji? Novine vam donose najzanimljivije...