Mobilni telefoni pred izbacivanjem iz škola u Torontu

Toronto, 
15. Decembar 2023.
Novine Toronto, broj 
1878

Školski odbor regiona Toronto razmatra, a provincijsko Ministarstvo obrazovanja pozdravlja, potpunu zabranu korišćenja mobilnih telefona za učenike.

Pravila o korišćenju mobilnog telefona za učenike provincija je donela još pre četiri godine, kada je odobreno da učenici mogu da koriste svoje telefone za učenje, iz medicinskih ili posebnih obrazovnih razloga, ali je očigledno da ovaj pristup ne funkcioniše onako kako bi trebalo. Telefon je očigledno preveliki izazov i previše odvlači pažnju učenicima.

Po rečima predsednice regionalnog školskog odbora Rejčel Černos Lin, poslednjih godina se uveliko izmenio spektar društvenih mreža, pa je to uticalo i na korišćenje pametnih telefona, što se neminovno ogleda na mentalno zdravlje, dobrobit i uspeh učenika u školama. Ona smatra da je nastavnicima potrebna mnogo veća podrška kako bi se i oni, ali i učenici, uspešno izborili sa svim izazovima i ispoštovali zabranu.

Ova nova politika proći će kroz konsultacije sa zajednicom, kako bi se sagledali svi aspekti ovog veoma osetljivog pitanja. Roditelji posebno strahuju kako će sve da funkcioniše, ali oni uvek mogu da pozovu školu i da provere da li je sve u redu, da čuju svoje dete ili da prenesu neku poruku nastavnicima.

O mobilnim telefonima će se diskutovati 18. januara i, u slučaju da se ustanovi opravdanost rešavanja ovog pitanja, komisija će početi da radi na kreiranju nove politike.