Najstariji rezervoar vode na Zemlji je u Ontariju

Toronto, 
07. Jun 2024.
Novine Toronto, broj 
1924

Pored svih voda kojima obiluje Ontario, nije preveliko iznenađenje da se i najstariji poznati rezervoar vode na celoj Zemlji nalazi upravo na teritoriji provincije.

Tim naučnika i istraživača sa Univerziteta u Torontu još pre osam godina je otkrio bazen sa vodom, koji datira od pre dve milijarde godina. Voda je otkrivena na dubini od skoro tri kilometra u rudniku Kidd Creek u Timminsu, Ontario, i veruje se da je to najstarija voda koja je ikada pronađena.

To mesto je najdublji rudnik metala ispod nivoa mora i ima bogata nalazišta srebra, bakra i cinka.

Isti tim, na čelu sa dr Oliverom Varom, nekoliko godina ranije je pronašao jedan rezervoar sa vodom čija starost je procenjena na 1,5 milijardi godina. U toj vodi je pronađeno nekoliko gasova, što je pomoglo naučnicima da izračunaju njenu starost. Uz to, otkriveni su i hemijski tragovi jednoćelijskog organizma koji je tu živeo, što bi moglo dati određene naznake o drevnom životu kako na Zemlji, tako i na drugim planetama.