Najstariji tragovi života u severnom Labradoru

Toronto, 
05. Oktobar 2017.
Novine Toronto, broj 
1521

U stenama sa lokacija u severnom Labradoru pronađeni su najstariji poznati tragovi života na Zemlji.

Stene starosti 3,95 milijardi godina sadrže grafit, jedan oblik čistog ugljenika, što je geohemijski znak koji nastaje pri raspadanju živog organizma. Ovo je bar 150 miliona godina starije od prethodnih tragova grafita u stenama sa Grenlanda, starih 3,7, ili iz severnog Kvebeka, starih 3,9 milijardi godina.

Neki od znakova iz labradorskih stena ukazuju da su organizmi koji su ih ostavili bili autotrofni, odnosno da su mogli sami da proizvedu hranu iz neorganskih hemikalija u svom okruženju. Tako se ponašaju alge i neke bakterije koje pretvaraju ugljen dioksid u metan i acetat.

Ovim se, takođe, potvrđuje da je Zemlja u to vreme imala površinsku vodu i druge uslove neophodne za život i, po rečima geohemičara sa Univerziteta Kvebek Danijela Pintija, opovrgava uvreženo mišljenje naučnika o Zemlji kao mestu nepovoljnom za život u to vreme.

Naučnici su ubeđeni da će ovo otkriće pomoći da se dobije uvid u početak života ne samo na Zemlji, nego i na drugim planetama.