Nova cena rada, manji porez, sponzorstvo za roditelje

Toronto, 
04. January 2018.
Novine Toronto, broj 
1530

Nova godina vreme je za nove početke, pa i kod primene propisa.

Pre svega, ponovo počinje da se primenjuje program sponzorstva, za koji će moći da se prijave zainteresovani da dovedu u Kanadu svoje roditelje ili dede i babe. Prva faza će biti popunjavanje formulara od kojih će, izvlačenjem, biti izabrani oni koji će moći da započnu proces aplikacije. Formulari su se već pojavili na vebsajtu Ministarstva za imigraciju i državljanstvo, CIC.

Takođe, od ovog 1. januara počinje da važi za 0,5 odsto manji porez za male privrednike, ali će oni koji su tek uplovili u ove vode to osetiti za godinu dana, kada budu popunjavali poreske prijave za 2018. godinu.

Ove godine počinje da važi i novi sistem inflatornog usklađivanja akciza na alkoholna pića, ali će se primenjivati od 1. aprila.

Radnike u Ontariju raduje povećanje minimalne cene rada sa 11,40 na 14 dolara. Oni će po tome biti najpovlašćeniji u Kanadi, sve do oktobra, kada će ih premašiti njihove kolege u Alberti sa 15 dolara.

Još dve promene u Ontariju su stupile na snagu – mlađi od 25 neće morati da plaćaju za lekarski recept, i zaposleni neće morati da prilažu doznake od lekara za jednodnevan izostanak sa posla, čak poslodavac neće smeti ni da traži to od njega.

Nju Brunsvik dobija novi praznik, Dan porodice, koji će se obeležavati trećeg ponedeljka u februaru, a u Kvebeku će provincija izvršiti porodicama povraćaj od po 100 dolara, za svako dete od 6-17 godina, za pokrivanje troškova za početak školske godine.