Nova godina donela promene u bankarstvu

Toronto, 
03. January 2024.
Novine Toronto, broj 
1881

Poslednjih dana stare godine federalna vlada odobrila je da RBC preuzme HSBC Kanada, uprkos strahovanjima da će to ugušiti konkurenciju.

Nova godina donela je još neke promene u bankarstvu, a ovde će biti govora o nekim od njih.

Pre svega, otvoreno bankarstvo, odnosno bankarstvo vođeno potrošačima, predviđeno je da Kanađanima i malim preduzećima olakša bezbednu razmenu finansijskih podataka između usluga. To uključuje opcije poput aplikacija za budžetiranje.

Klijent može da objedini sve svoje različite bankovne račune u jedan interfejs, što olakšava dodavanje upravljenje besplatnim računima ili drugim proizvodima. Mnogi u finansijskoj tehnološkoj zajednici zalažu se za usvajanje otvorenog bankarstva kako bi klijentima olakšali promenu bankovnih računa i isprobavali nove usluge.

Zastupnici potrošača se godinama zalažu za vraćanje jednog bankarskog ombudsmana za rešavanje pritužbi, jer sadašnje dve opcije omogućavaju bankama da odaberu koju uslugu žele, ne i ono što je nužno najbolje za klijente.

Vlada je oktobru najavila da će ombudsman za bankarske usluge i investicije biti u nadležnosti za sve bankarske žalbe od 1. novembra 2024. godine. Drugi, ADR komore, nastaviće sa radom za druge vrste rešavanja sukoba.

Zastupnici interesa potrošača, međutim, kritikuju vladu što nije ispunila obećanje da će ombudsmanu dati ovlašćenje da nametne obavezujuću arbitražu na odluke.

Pejments Kanada, Payments Canada, neprofitna grupa koja poseduje i upravlja platnom infrastrukturom u zemlji, već neko vreme radi na uspostavljanju kliringa za trenutno plaćanje.

Napredak bi tu predstavljao prolazak plaćanja kreditnom karticom odmah, a ne sa sa odlaganjem od par dana zbog vikenda ili praznika, uz istovremeno dodavanje više podataka i transparentnosti plaćanja.

Ovo je trebalo da se uspostavi još pre četiri godine, no i dalje nije aktivno, mada se u najavi sada pominje prvi kvartal 2024. godine.

Vlada je u budžetu za 2023. godinu postavila niže granice kamatnih stopa koje bi zajmodavci mogli da naplaćuju. Maksimalna stopa je prešla sa ekvivalenta godišnje procentualne stope od 47 procenata, na 35 procenata godišnje, i prilagodila je zakonsko izuzeće da se pozajmljuje do dana plate tako da zahteva od zajmodavca da naplaćuje ne više od 14 dolara za 100 pozajmljenih.

Vlada je takođe pokrenula konsultacije o dodatnim zaštitama koje su potrebne protiv predatorskih zajmova.