Nova ministarstva za starosedeoce

Toronto, 
25. January 2018.
Novine Toronto, broj 
1533

Pre oko dva meseca federalna vlada je podelila Ministarstvo za pitanja starosedelaca na dva sektora, Za odnose između krune i starosedelaca i pitanja severa, koji bi trebalo da se bavi sporazumima, zahtevima za zemlju i upravljanjem, i Za starodelačke službe, koji će se baviti programima u oblasti zdravstva, obrazovanja, infrastrukture i brige o deci.

Na čelu ovog drugog sektora je ministarka Džejn Filipot.

Federalni dokumenti za novo Ministarstvo za starosedelačke službe pokazuju da su pripadnici starosedelačkog stanovništva češće korisnici sistema dečje zaštite, da upola ređe završe srednju školu i da im je očekivani životni vek čak 15 godina kraći nego kod ostalih u zemlji. Ministarka Filipot je, stoga, iznela strukturu i ciljeve kojima bi trebalo da se poboljša kvalitet njihovog života i da krenu napred.