Novi zakon donosi nova pravila za radnike na zameni tokom štrajka

Toronto, 
17. November 2023.
Novine Toronto, broj 
1870

Po novom zakonu, koji se proteklog četvrtka našao pred poslanicima federalnog Parlamenta, tokom štrajkova i blokada biće zabranjen rad radnicima na zameni na radnim mestima koja su federalno regulisana. To se odnosi na federalno regulisane sektore, uključujući bankarstvo, telekomunikacije, luke i aerodrome, kao i većinu krunskih korporacija.

Ovime je obuhvaćeno oko milion radnika.

Po rečima zvaničnika, zakon se ne odnosi na zaposlene u federalnoj javnoj službi, koji su obuhvaćeni različitim odredbama Zakona o radu, kao ni na zaposlene na koje se odnose provincijske ili teritorijalne regulative.

Zakonom predviđeni izuzeci predviđeni su za situacije u kojima bi zamena radnika bila neophodna kako bi se sprečile opasnosti po zdravlje i bezbednost, ili da bi se izbegla ozbiljna šteta po imovinu ili životnu sredinu.

Obe strane se takođe obavezuju da, u procesu pregovaranja, rade na dogovoru o neophodnim poslovima u slučaju štrajka ili blokade. Dogovor bi trebalo da se postigne u roku od 15 dana nakon obaveštenja o kolektivnom pregovaranju, u protivnom pitanje rešava Kanadski odbor za industrijske odnose, Canadian Industrial Relations Board.

Bez tog pripremljenog plana sindikati neće moći da objave najavu štrajka.

Za nepoštovanje zakona predviđene su kazne od 100 hiljada dolara dnevno, za svaki prekršaj.

Sindikati su pozdravili nacrt zakona kao dobar prvi korak, dok su predstavnici poslovnog sveta izrazili oprez zbog mogućih efekata po poslovanje. No, do usvajanja zakona ima još više nego dovoljno vremena da svi zainteresovani pripreme i promene svoje strategije.

Lider NDP-a Džagmet Sing smatra da bez njegove stranke i dugogodišnih pritisaka zakon nikada ne bi ugledao svetlost dana. Ovde se radi o oduzimanju moći izvršnim direktorima i davanju moći radnicima da se mogu boriti da dobiju pravičan deo profita koji stvaraju svojim radom.

Vrhovni sud Kanade je 2015. godine potvrdio da sloboda udruživanja, prema Povelji o pravima i slobodama, štiti pravo na štrajk ali, po mišljenju radničkih lidera, korišćenje zamenskih radnika može ugroziti to pravo.

Kanadska privredna komora, koja predstavlja oko 200 hiljada preduzeća, smatra da će predloženi zakon ugroziti ravnotežu između poslodavaca i sindikata. Oni ističu da će vlada ovime jasno stati na jednu od strana, ukloniti podsticaj za pregovore i ohrabriti više prekida rada.