Obavezni biometrijski podaci za Kanadu

Toronto, 
19. Jul 2018.
Novine Toronto, broj 
1551

Za nekoliko dana, tačnije počev od 31. jula, svi imigranti iz Evrope, Bliskog istoka i Afrike, koji dolaze u Kanadu moraće da prilože i svoje biometrijske podatke. Ovim se Kanada pridružuje mnogim drugim zemljama u kojima već prikupljaju takve podatke.

Prošireni biometrijski program odnosi se na sve koji dolaze u Kanadu da rade, studiraju ili da se ovde presele.

Svako ko se prijavljuje za turističku vizu, radnu ili studentsku dozvolu boravka (izuzev američkih državljana), kao i oni koji konkurišu za stalnu dozvolu boravka ili izbeglički ili azilantski status, moraće da prilože određene podatke, u koje ulaze i otisci prstiju i fotografiju lica.

Od 31. decembra ove godine, biometrijski program će se proširiti i na sve dolaze iz Azije, Pacifik Azije i obe Amerike.

Trenutno se prikupljaju biometrijski podaci od onih koji zahtev za izbeglički status podnose iz Kanade, od izbeglica koji se prijavljuju za raseljenje, osoba kojima je naloženo da odu iz zemlje, kao i osoba 30 različitih nacionalnosti koji se prijavljuju za privremenu boravišun vizu, radnu ili studentsku dozvolu.

Kako bi se izašlo u susret svima koji treba da pribave ovu dokumentaciju, kanadska vlada je najavila otvaranje dodatnih centara za prijavljivanje za vizu, Visa Application Centres, VACs, i to u:

- Kigaliju, Ruanda, Stokholmu, Švedska, i Tel Avivu, Izrael, do sredine septembra 2018. godine;

- Atini, Grčka, Berlinu, Nemačka, Lionu, Francuska, i Beču, Austrija, početkom novembra 2018. godine;

- Antananarivu, Madagaskar, i Kejptaunu, Južna Afrika, početkom decembra 2018. godine.

Još VAC centara biće otvoreno tokom 2019. godine, što će biti kasnije najavljeno.

Pre otvaranja ovih centara, u pojedinim kanadskim ambasadama u Evropi postojaće privremeni centri za prikupljanje biometrijskih podataka, za sve koji su se prijavili onlajn ili poštom, i dobili pismo sa uputstvom za biometriju.

Zainteresovani mogu da dobiju svoje biometrijske podatke u bilo kom najbližem VAC centru:

- od 31. jula do sredine septembra 2018. godine u Stokholmu, u ambasadi Kanade u Švedskoj, za građane iz Švedske i okolnih zemalja;

- od 31. jula do početka novembra 2018. godine: kanadske ambasade u Atini, Grčka, Berlinu, Nemačka, i Beču, Austrija, za prijavljene iz Grčke, Nemačke, Austrije i okolnih zemalja;

- od 31. jula do početka novembra 2018. godine: u iznajmljenom komercijalnom prostoru u Lionu, Francuska, za prijavljene iz Francuske i okolnih zemalja.

Na svim pomenutim lokacijama će se samo prikupljati biometrijski podaci, a ne i prijave.

Svi koji žele da se prijave moraju to da obave na vebsajtu kanadskog Ministarstva za imigraciju, izbeglice i državljanstvo, Immigration, Refugee and Citizenship Canada, ili putem pošte i moraju da dobiju pismo sa instrukcijama za biometriju, pre nego što dostave svoje biometrijske podatke kao dodatak uz prijavu.

Za prikupljanje ovih podataka naplaćuje se taksa od 85 dolara, s tim da je za porodicu maksimalni iznos koji se naplaćuje 170 dolara. Takođe, za umetničku grupu od tri i više članova i pratnje, koji se prijavljujuza radnu dozvolu, taksa je 255 dolara.

Rok važenja prikupljenih podataka je deset godina.

Biometrijske podatke ne moraju da prilože:

- kanadski državljani, osobe koje su podnele zahtev za dobijanje kanadskog državljanstva i pasoša, ili osobe sa stalnom dozvolom boravka;

- deca mlađa od 14 godina;

- osobe starije od 79 godina;

- državljani zemalja koje nisu obuhvaćene viznim režimom, ukoliko dolaze kao turisti, i sa važećom elektronskom putnom dokumentacijom, ETA;

- predsednici i premijeri stranih zemalja, ministri i akreditovane diplomate na službenim putovanjima;

- osobe sa američkom vizom na proputovanju kroz Kanadu;

- osobe koje traže izbeglički status ili zaštićene osobe koje su već podnele odgovarajuće biometrijske podatke, a sada se prijavljuju za radnu ili studentsku dozvolu;

- američki državljani sa radnom ili studentskom dozvolom;

- prijavljeni za privremeni boravak koji su već podneli biometrijske podatke uz prijavu za stalnu dozvolu boravka, koja je u procesu rešavanja.

Šta je VAC?

Visa Application Centre, Centar za prijavljivanje za vizu, zapravo je privatni, nezavisni servis, sa lokacijama u čitavom svetu, ovlašćen da pruža specifičnu administrativnu podršku osobama koje se prijavljuju agenciji za imigraciju, izbeglice i državljanstvo Kanade za dobijanje vize.

Oni pružaju podršku pre, za vreme i nakon što službenici procene prijavu, a informacije se mogu dobiti telefonom, mejlom ili lično, i to na lokalnom jeziku.

Uz produženo radno vreme i više lokacija, oni prikupljaju i biometrijske podatke, i time čine da proces prijavljivanja za vizu ili dozvolu za ulazak u Kanadu bude lakši i pogodniji.

 

Da li se može dovesti u pitanje bezbednost podataka?

Uz sve pogodnosti koje idu uz ovakav način prikupljanja biometrijskih podataka, javljaju se i sumnje.

Brenda Mekfeil, direktorka za sektor privatnosti, tehnologije i nadzora pri Kanadskoj asocijaciji za civilne slobode, iskazala je skepsu zbog činjenice da će se, podaci za Kanadu, prikupljati u drugim zemljama i da će to raditi treća strana.

Podaci će se deliti i sa grupom za nadzor ‘Petoro očiju’, Five Eyes, čiji je Kanada član, za jedno sa SAD-om, Australijom, Novim Zelandom i Velikom Britanijom.

Mekfeil je istakla i da, što se više povećava broj zemalja sa kojima delimo informacije, sve više zavisimo od drugih i ispravnosti njihovih postupaka, tačnosti dobijenih informacija, njihovog ispravnog čuvanja i prenosa.

Vlada tvrdi da se primenjuju svi postupci za očuvanje bezbednosti, kako u segmentu pohranjivanja podataka, tako i njihovog korišćenja.