Ontarijska vlada podržava zakon o epidemiji nasilja prema partnerima

Toronto, 
12. April 2024.
Novine Toronto, broj 
1909

Ontarijska vlada podržaće nacrt zakona koji poziva da se nasilje prema intimnim partnerima proglasi epidemijom, potvrdio je predsednik Parlamenta Pol Kalandra.

Ovaj zakon predložila je NDP.

Zakonski predlozi koji dolaze od predstavnika opozicije retko dobijaju podršku vlade, pa je ova najava predsednika Kalandre naišla na odobravanje svih političkih grupa.

Iako se može desiti da će to proglašavanje epidemije biti prvenstveno simbolično, ono bi omogućilo korišćenje okvira javnog zdravlja za podršku osobama koje su žrtve nasilja.

Prošlog leta, grad Toronto se, uz regione Pil i Halton, pridružio desetinama drugih ontarijskih opština koje su donele svoje deklaracije. U to vreme je provincija rekla da je prihvatila ili da radi na prihvatanju drugih preporuka, uključujući i ono koja bi omogućila ljudima da saznaju da li je njihov partner već poznat po pitanju nasilja prema partneru.

Prema Svetskoj zdravstvenoj organizaciji, preko dve petine žena će doživeti rodno zasnovano nasilje tokom svog života, pa je zbog tako ozbiljnih brojki proglasiti epidemiju, smatra Anurada Dugal, iz Kanadske ženske fondacije. Najčešće se suočavamo sa zločinom tek nakon što se dogodi, pa inicijativa da bude u domenu javnog zdravlja znači da će to uključiti i prevenciju, i to od najranijeg doba.