Ontario formira centralnu zdravstvenu agenciju

Toronto, 
28. Februar 2019.
Novine Toronto, broj 
1569

Vlada premijera Daga Forda formira centralnu agenciju Ontarijsko zdravstvo za nadzor nad provincijskim zdravstvenim sistemom i 60 milijardi koje se izdvajaju za te potrebe.

Formiranje agencije, koja će podrazumevati reorganizaciju i objedinjavanje rada pojedinih, već postojećih agencija i službi, najavila je ministarka Kristin Eliot.

Ministarka Eliot nije pomenula da li će ova izmena doneti budžetske uštede, ili da li će doneti nova ili ukinuti neka postojeća radna mesta.

Ova novina, kao i objedinjavanje bolnica, centara za dugotrajnu negu, agencija za kućnu negu i drugih servisa za zdravstvene usluge u integrisane objekte za negu, predstavljeni su u novom ontarijskom zakonu o zdravstvenoj zaštiti građana. Ministarka Eliot je naglasila da će promene doprineti da ljudi pronađu onu vrstu nege koja im je potrebna. Biće formirano do pedeset zdravstvenih timova, s tim da svaki bude odgovoran za tri stotine hiljada ljudi.

Liderka NDP-a Andrea Horvat strahuje da će ova novina otvoriti prostor za veći upliv privatizacije u ove službe, ali u Ontarijskoj koaliciji za zdravstvo naglašavaju da će se boriti protiv privatizacije neprofitnih zdravstvenih usluga.

Entoni Dej, direktor Asocijacije ontarijskih bolnica, kaže da je sve veća potreba za takvim službama, budući da je svakom šestom bolničkom pacijentu potrebna dugotrajna ili kućna nega, ili pomoć u daljem životu.