Originalno oslikani zidovi ontarijskog Parlamenta pred očima javnosti

Toronto, 
07. Februar 2019.
Novine Toronto, broj 
1567

U vreme kada se poslanici ontarijskog Parlamenta budu vratili u klupe na nastavak zasedanja, i oni i javnost moći će da vide deo originalno oslikanih zidova u tom zdanju.

Murale je po zidovim i tavanicama oslikao Gustav Han davne 1893. godine, ali je prostor preuređen 1912. godine i tada su sva ta umetnička dela prekrivena. Na tavanice su postavljeni beli akustični paneli, pa su Hanove slike nestale ispod slojeva konjske dlake, žičane mreže i platna.

Stručnjaci imaju dokumentaciju o jednom delu oslikanog prostora, koja im pokazuje šta se i gde nalazi, međutim postoje i zidovi na kojima ne znaju šta je oslikano, niti gde su tačno slike.

Posao na restauriranju tih slika je dug i veoma osetljiv, uz primenu različitih tehnika i pristupa, tako da će do konačnog završetka radova proteći još mnogo vremena. Posebno se insistira da se ovim intervencijama ne narušava akustika i osvetljenost prostora.