Osporavanje  testova dlaka na alkohol i drogu

Toronto, 
26. Oktobar 2017.
Novine Toronto, broj 
1524

Laboratorijski testovi kojima se skoro tri decenije u laboratoriji Maderisk, Motherisk, pri torontskoj Bolnici za bolesnu decu, Hospital for Sick Children, na osnovu analiza dlake na alkohol i drogu, odlučivala sudbina više hiljada dece, napokon su se našli pod lupom i kritikom ne samo javnosti, već i naučnika.

Toronto star je pokrenuo opsežnu istragu o tome, a kako ističu, mnoge odluke se ne mogu preinačiti, niti se sudbine mogu izmeniti.

Iako je i ranije bilo osporavanja ovakve analize, skandal je počeo da izbija 2014. godine, a od naredne godine jedna po jedna provincija počinju da odbacuju ove testove kao relevantne u slučajevima zaštite prava dece.

Osnivač i bivši direktor Maderiska je dr Gidion Koren, Gideon Koren, koji se povukao iz Bolnice za bolesnu decu za vreme kontrole sudije

Suzane Lang, 2015. godine. Koren je rekao, u saopštenju u svoju odbranu, da su ovi testovi dlaka bili tačni i pouzdani za dobijanje informacija od značaja za lekarsku negu i bezbednost dece, uz tvrdnju da bi u tim slučajevima i inače došlo do oduzimanja dece ili uskraćivanja prava na posete .