Otpis kredita za lekare koji odlaze u seoska i udaljena naselja

Toronto, 
16. Februar 2024.
Novine Toronto, broj 
1893

U pokušaju da makar delimično doprinese rešavanju problema deficita medicinskih radnika, posebno u ruralnim i zabačenim oblastima, federalna vlada uvodi dodatne olakšice.

Ministar za zapošljavanje Rendi Boasono rekao je da se lekarima i medicinskim sestrama koji rade u ruralnim i zabačenim oblastima nudi povećanje od 50 odsto oprosta za kredite. To znači da će tim lekarima biti otpisano do 60 hiljada, a medicinskim sestrama do 30 hiljada od iznosa studentskih kredita.

Pretpostavlja se da bi oko tri hiljade zdravstvenih radnika ovo moglo da iskoristi u ovoj fiskalnoj godini.

Federalna vlada očekuje da će ove promene privući oko 1.200 novih lekara i četiri hiljade medicinskih sestara u ruralne i zabačene zajednice. Po rečima ministarke za ruralni privredni razvoj Gudi Hačings, u tim oblastima živi petina stanovništva, a tamo radi manje od deset odsto lekara.

Već sada nedostaju lekari u čitavoj zemlji, a sa porastom broja stanovnika i sa odlaskom u penziju mnogih koji sada još uvek rade situacija će se samo pogoršavati. Prema najnovijim podacima oko 6,5 miliona građana nema redovan pristup porodičnom lekaru ili medicinskoj sestri, a procene govore da će Kanadi trebati još skoro pedeset hiljada porodičnih lekara do 2031. godine.