Otvaranje granice nije dobra vest za sve

Toronto, 
12. November 2021.
Novine Toronto, broj 
1714

Među turističkim poslenicima javila su se strahovanja da bi otvaranje američke granice moglo umanjiti interesovanje stranih turista za Kanadu.

Stoga se turističke organizacije zalažu kod federalne vlade da se prestane sa zahtevima o obaveznom testiranju na kovid-19 pri ulasku u zemlju.

Između ostalog, i cena testa, koja ide do 300 dolara za pojedinca, kada se pomnoži sa brojem članova porodice, predstavlja ozbiljan izdatak koji može odbiti potencijalne posetioce.

Turistički radnici smatraju i da bi bila šteta da ovakva i slična ograničenja prekinu trend otkrivanja Kanade, koji su domaći turisti započeli od početka pandemije.

I načelnica službe za javno zdravlje dr Tereza Tem je, prošlog petka, iznela stav da bi trebalo preispitati opravdanost testiranja putnika, posebno kod kraćih putovanja ili izleta.