Pacijentima se najčešće preporučuju hirurzi muškog pola

Toronto, 
19. November 2021.
Novine Toronto, broj 
1716

Zanimljivo istraživanje koje je sprovela bolnica St.Majkls, u saradnji sa neprofitnom istraživačkom organizacijom ICES, pokazuje da lekari muškarci u najvećem broju slučajeva upućuju svoje pacijente ka hirurzima muškarcima. Zna se da među hirurzima ima više muškaraca, i to otprilike tri puta više nego žena. Kada se na to doda da 87 odsto lekara i skoro 80 odsto lekarki svoje pacijente šalju kod muških operatera.

Kako se napominje u studiji, kod muškaraca je rodna pripadnost presudna kao kriterijum, dok je kod lekarki to manje izraženo i primetno.

Dr Nensi Bakster, vodeća autorka studije, ističe da ova rodna pristrasnost utiče na život svake žene hirurga u provinciji. Stav autora je da se disparitet neće umanjiti vremenom, niti povećanjem broja žena hirurga, već da su potrebni sistemski i ciljani napori da se on prevaziđe.

Studija je obuhvatila period od dvadeset godina, od 1997-2016. godine.