Pandemija uvećala novac na štednji

Toronto, 
23. Februar 2024.
Novine Toronto, broj 
1895

Pandemija je mnogima donela i nešto dobro – više novca na bankovnim računima, kao rezultat smanjene potrošnje zbog zaključavanja.

Uštede su dostigle čak oko 350 milijardi dolara.

Ekonomisti su očekivali da će, po otvaranju, taj novac doneti privredni podsticaj, ali to se još uvek nije dogodilo i najveći deo novca i dalje se nalazi u bankama.

Domaćinstva sa nižim i srednjim primanjima su uglavnom potrošila veći deo tada ušteđenog novca, a na računima bolje stojećih, gde je bilo i sakupljeno više, i ostalo je više. Neki su novac potrošili za putovanja i druge kupovine, neki su vratili dugove, ili u uložili u kupovinu novih ili obnavljanje starih nekretnina. Međutim, i dalje je 230 milijardi dolara ostalo na računima, oročenim depozitima i drugim investicijama.