Policija nezakonito pratila mobilne telefone

Toronto, 
22. Septembar 2017.
Novine Toronto, broj 
1519

U svom izveštaju, komesar za privatnost Danijel Terijen izneo je da je RCMP, tokom 2015. godine, u šest navrata nezakonito koristila tehnologiju za praćenje mobilnih telefona i komunikacije preko njih.
Između 2011. i 2016. godine ‘hvatači’ su korišćeni u 125 krivičnih istraga u kojima je učestvovala RCMP, koja je u 29 slučajeva radila to u saradnji sa drugim nadležnim agencijama.
U izveštaju se potencira da korišćeni ‘hvatači’ ne mogu da prate privatnu komunikaciju.
Izveštaj je prikazao i način korišćenja MDI, mobile device identifiers, odnosno identifikatora mobilnih naprava. 
Za prikupljanje podataka, potrebno je da RCMP postavi identifikatore na bar tri različite lokacije. Dobijeni brojevi se filtriraju, kako bi se ustanovilo koji se mogu okarakterisati kao sumnjivi ili povezati sa njima, da bi se potom, uz policijski nalog, kod telekom provajdera dobila imena, adrese i telefonski brojevi.
Kako se naglašava, RCMP koristi tehnologiju u istragama vezanim za nacionalnu bezbednost, organizovani kriminal i kidnapovanja.