Ponovo podignuta kamatna stopa

Toronto, 
27. January 2023.
Novine Toronto, broj 
1808

Banka Kanade podigla je u sredu referentnu kamatnu stopu za četvrtinu procenta i saopštila da bi ovo trebalo biti poslednje povećanje u ovom ciklusu. I pored takve najave, ostavljen je prostor 

No, i za dalje eventualne akcije, ukoliko se za tim pokaže potreba.

Ovo povećanje je osmo uzastopno od marta i deo je napora za obuzdavanje visoke inflacije.

Ključna kamatna stopa sada iznosi 4,5 odsto i najviša je od 2007. godine na ovamo.

U saopštenju Banke Kanade stoji da je privreda u zemlji i dalje prenapregnuta, te da je kamatna stopa zbog toga podignta. Međutim, ako se ekonomska kretanja poklope sa trenutnim projekcijama, onda bi kamate trebalo da ostanu na ovom nivou.

Po predviđanjima BK, inflacija bi trebalo da uspori svoj rast ranije nego što se očekivalo. Sredinom ove godine bi već trebalo da bude na nivou od tri odsto na godišnjem nivou, a cilj od dva odsto bi trebalo očekivati već naredne godine.

Usporavanje inflacije je rezultat pada cena energije, kao i ublažavanja poremećaja u globalnom lancu snabdevanja, ali isto je tržište rada i dalje opterećeno. Takođe, globalni faktori i geopolitička neizvesnost bi mogli da nastave svoj nepovoljni uticaj na inflaciju.

Veće kamatne stope se već odražavaju na ekonomiju, uglavnom na tržištu nekretnina. Viši troškovi pozajmica trebalo bi da uspore tu aktivnost u narednim mesecima. Sa druge strane, mogao bi se očekivati veći rast cena usluga od očekivanog, napominju u Banci Kanade.