Porast interesovanja za obrazovanje u oblasti zanatstva

Toronto, 
16. Februar 2024.
Novine Toronto, broj 
1893

Deficit u mnogim zanatskim oblastima čini da se povećava broj zainteresovanih za obuku, najviše u Alberti, Kvebeku i Ontariju. Po najnovijim statističkim podacima sada ih je više nego što ih je bilo i u jednoj godini, od 2014. naovamo.

Porast interesovanja za zanate je izuzetno dobra vest posebno za građevinarstvo i proizvodnju, gde su zbog starenja i penzionisanja radne snage, poslednjih godina imali probleme u pronalaženju kvalifikovanih radnika. Ipak treba reći da je potrebno pričekati još koju godinu dok ovi kandidati ne dobiju sertifikat o završenoj obuci.

Zanimljivo je da je u Kvebeku najveće interesovanje za zanimanje stolar i električar, u Alberti za električara, vodoinstalatera, montažera cevi i mehaničara teške opreme.

Verovatno su i visoke zarade zanatlija ovih struka doprinele da dođe do ovog trenda. Industrijski električari zarađuju oko 182 hiljade dolara godišnje. Očekuje se, takođe, da će se deficit kvalifikovanih majstora pogoršati u narednoj deceniji, kada bi otprilike petina građevinskih radnika trebalo da ode u penziju. Budući da je to period u kojem federalna vlada planira udvostručavanje stambene izgradnje, razumljivo je pojačano interesovanje za ova zanimanja.