Porodični lekari protiv trogodišnje specijalizacije

Toronto, 
03. November 2023.
Novine Toronto, broj 
1866

Porodični lekari iz svih delova zemlje smatraju da nema potrebe za dodatnom godinom za svoju specijalizaciju, ali za sada nema naznaka da li će Koledž porodičnih lekara Kanade uzeti u obzir njihovo mišljenje.

Čak preko devedeset odsto lekara sa pravom glasa odobrilo je predlog da se odmah obustavi treća godina programa porodične prakse, da se formira nezavisna komisija za reviziju koja će preporučiti šta treba uraditi.

Oni traže dokaze da će ta treća godina specijalizacije biti na dobrobit pacijenata i učiniti lekarsku praksu održivijom. U trenutku kada petina stanovnika u zemlji nema svog porodičnog doktora strahuje se da bi dodatna godina obuke samo dodatno potencirala deficit lekara ove specijalnosti.

Lekari se ne protive prilagođavanju programa specijalizacije, naprovit, jer smatraju da je potrebno da budu upućeni u novije tehnologije, ali ostaju pri uverenju da bi obuka trebalo da traje dve godine.

Ministar zdravlja Britanske Kolumbije Adrijan Diks kaže da su provincijski ministri zdravlja jednoglasni u uverenju da specijalizacija treba da traje dve godine.

Među članovima Koledža postoji uverenje da je ovo jasan pokazatelj da između lekara i njihovog udruženja ne postoji dovoljna povezanost.

Po važećem programu, obrazovanje za titulu porodičnog lekara traje deset godina, od četvorogodišnjeg predfakultetskog školovanja, potom četiri godine fakulteta, a zatim i dve godine specijalizacije iz oblasti porodične medicine. Treća godina specijalizacije daje mogućnost fokusiranja na određenu oblast prakse. Uz ovo, svi lekari se kontinuirano obrazuju i tokom svoje karijere.