Povezanost šumskih požara i emisije ugljenika

Toronto, 
26. Maj 2023.
Novine Toronto, broj 
1838

Požari koji bukte u Alberti, Saskačuanu i Britanskoj Kolumbiji naveli su naučnike da preispitaju da li postoji veza između emisije ugljenika i učestalosti velikih požara na severnoameričkom kontinentu.

Koatorka studije Karli Filips, istraživač u Naučnom centru za klimatske sporove u Uniji zabrinutih naučnika, kaže da je ustanovljena veza između pojave šumskih požara i aktivnosti kompanija za proizvodnju fosilnih goriva i cementa. Nalazi se zasnivaju na doprinosu 88 kompanija u povećanju globalnih temperatura i sušenja atmosfere, što je dovelo do povećanja površine pod požarima.

U Udruženju proizvođača nafte smatraju da je potrebno saglasiti se oko potrebe za kontinuiranim radom na smanjenju emisije gasova koji stvaraju efekat staklene bašte.

Kanadska industrija nafte i prirodnog gasa jedan je od najvećih investitora u oblasti inovacija za smanjenje emisije ugljenika. Na globalnom nivou, kanadske kompanije se trude da izvoze što više prirodnog gasa u zemlje koje svoju privredu oslanjaju na ugalj.