Premijer Ford protiv olakšica za kupovinu električnih automobila

Toronto, 
19. November 2021.
Novine Toronto, broj 
1716

Ontarijski premijer Dag Ford kaže da ne planira ponovno uvođenje mera za podsticaj kupovine električnih automobila, i pored toga što njihova prodaja zaostaje za onom u drugim delovima zemlje. U Britanskoj Kolumbiji, na primer, prodaje se četiri puta, a u Kvebeku tri puta više električnih vozila nego u Ontariju.

Premijer Ford to obrazlaže upravo cenom ovih vozila. Po njegovima rečima, stotinu hiljada dolara za automobil mogu da izdvoje milioneri, te njima neće da daje povlastice, bez obzira što to može doprineti smanjenju emisije gasova koji izazivaju efekat staklene bašte.

Vlada premijera Forda je pre tri godine ukinula program podrške za vozila sa pogonom na struju i vodonik, koji je donela prethodna vlada, sa Ketrin Vin na čelu.