Raščišćavanje školskih biblioteka iznenadilo roditelje

Toronto, 
15. Septembar 2023.
Novine Toronto, broj 
1856

Uobičajeno raščišćavanje knjiga sa polica školskih biblioteka u okrugu Pil izazvalo je reakciju među roditeljima, kada su saznali da su se na spisku našli, između ostalog, Hari Poter i Dnevnik Ane Frank.

Pravila nalažu da se sa polica uklone knjige u kojima su informacije zastarele ili netačne, ukoliko su knjige oštećene, ili ako u određenom vremenskom periodu jednostavno ne budu više na spisku dovoljno traženih naslova.

To se radi redovno, kako bi ponuda bila aktuelna i u skladu sa potrebama čitalaca, u ovom slučaju sa interesovanjima učenika i da se uklapaju u aktuelni nastavni plan i program Ministarstva obrazovanja. Takođe, potrebno je da budu ispunjeni i drugi kriterijumi, kao na primer da knjige nisu štetne i da svojim sadržajem ne podržavaju i ne promovišu negativne stereotipe.

Ističe se, međutim, da se pomenute knjige i dalje nalaze na pozitivnom spisku ovog školskog odbora, ali da je potrebno nabaviti nove primerke, koji će zameniti one stare i oštećene.