Rast broja stanovnika treba uskladiti sa infrastrukturnim prioritetima

Toronto, 
04. Avgust 2023.
Novine Toronto, broj 
1850

Sudeći po najnovijem izveštaju TD banke, stambena kriza u Kanadi i pritisak na socijalne službe mogli bi da se povećaju budući da populacija nastavlja da raste.

Samo tokom prošle godine se broj stanovnika uvećao za 1,2 miliona, zahvaljujući pre svega rekordnoj imigraciji. To je dobro za privredu jer uspostavlja ravnotežu na tržištu rada, ali otvara pitanja vezana za socijalnu i stambenu infrastrukturu.

U izveštaju se navodi da bi u zemlji moglo biti za oko pola miliona jedinica stambenih jedinica manje od potreba što bi, uz porast kamatnih stopa, moglo dodatno otežati situaciju i povećati cene stambenog prostora.

Takođe, određene socijalne usluge, poput zdravstvene službe, mogle imati dodatne probleme oko kapaciteta.

Ova studija se u zaključku zalaže da bi trebalo uskladiti politiku rasta stanovništva sa prioritetima infrastrukture, u protivnom bi se pozitivne strane koje se ogledaju u privredi, mogle odraziti na kvalitet života svih građana.

 U Kanadi je već primećen problem sa stanovanjem i sa brojem bolničkih kreveta po glavi stanovnika, a ukoliko se ne pristupi sistemskom rešavanju pitanja, ona mogu postati još izraženija u provincijama i gradovima kojima i inače gravitira veći udeo stanovništva.