Referentna kamata ostala ista, podignuta nominalna neutralna kamata

Toronto, 
12. April 2024.
Novine Toronto, broj 
1909

Ove srede Banka Kanade nije promenila referentnu kamatnu stopu, tako da će ona do sledeće odluke, 5. juna, ostati na pet odsto.

No, Banka je podigla nešto drugo – svoju nominalnu neutralnu kamatnu stopu. Neutralna kamatna stopa je stopa po kojoj monetarna politika centralne banke niti stimuliše, niti koči ekonomiju, odnosno gde privreda može da nastavi da raste, a da inflacija neće izmaći kontroli.

Neutralna stopa se sada procenjuje između 2,25 i 3,25 odsto, što je više nego u prethodnom izveštaju centralne banke. Ova stopa je data kao raspon, ali veoma važan kao vodič za monetarnu politiku centralne banke.

Podizanje ove stope ukazuje da Banka Kanade predviđa da stope ne mogu biti toliko niske koliko se ranije smatralo da će biti.

Guverner Banke Kanade Tif Meklem je, na konferenciji za štampu, rekao da je neutralna kamatna stopa tamo gde bi bila naša referentna stopa na dugi rok, kada je inflacija tamo gde treba, proizvodni jaz je zatvoren i nema šokova.

Uprkos porastu neutralne stope, projekcija Banke je i dalje relativno optimistična. Guverner Meklem je istakao da, iako su ispunjeni uslovi za početak snižavanja referentne kamate, neophodno je i da se vidi da pritisci na cene popuštaju u dužem periodu, kako bi se osiguralo da pad inflacije bude održiv. Banka planira da i nadalje sa oprezom pristupa svojim odlukama o monetarnoj politici.