Slika tipičnog Kanađanina….

Toronto, 
26. Oktobar 2017.
Novine Toronto, broj 
1524

Najnoviji podaci iz korpusa pokazuju da je sve teže napraviti sliku tipičnog Kanađanina, i to zbog imigracije, starosedelačkog stanovništva i etnokulturalnog diverziteta.

Od svakih stotinu stanovnika Kanade, sada je već skoro dvadeset dvoje imigranata ili osoba sa stalnom dozvolom boravka, što je najviše u poslednjih 85 godina. Te davne 1921. godine, u Kanadi ih je bilo najviše, 22,3 odsto, a deset godina kasnije je procenat bio potpuno izjednačen sa sadašnjim, 21,9.
                                                                                  

Statističari procenjuju da bi 2036. godine na ovim prostorima svaki treći stanovnik mogao biti imigrant. Samo u poslednjih pet godina doselilo se 1,2 miliona, većinom ekonomskih, imigranata.

Imigranti ponajviše dolaze iz Azije i sa Bliskog istoka, a Afrika je sada na drugom mestu, dok je Evropa treći prostor po broju imigranata koji otuda dolaze. Po zemljama, prednjače Filipini, a slede Indija i Kina.

U Kanadi žive predstavnici najrazličitijeg etničkog porekla, ukupno čak iz 250 sredina.

Popis pokazuje da skoro četvrtina stanovništva pripada grupi koja se na engleskom jeziku označava kao ‘vidljiva manjina’, po boji kože ili nekoj drugoj primetnoj karakteristici. Najveću grupu čine pripadnici naroda sa juga Azije, slede Kinezi, a potom osobe crne boje kože.

Starosedelačko stanovništvo čini preko šest odsto populacije i, kako se ističe, u periodu između dva popisa je njihov broj uvećan za dve petine, zahvaljujući produženom očekivanom životnom  veku, višoj stopi rađanja, ali i povećanju broja prijavljenih pripadnika te populacije.