Sporno Fordovo ponašanje

Toronto, 
31. Maj 2018.
Novine Toronto, broj 
1546

Predizborna temperatura u Ontariju raste, a ovih dana dodatno su je podgrevali sa raznih strana.

Provincijski liberali su, tako, predstavili audio zapis na kome Dag Ford pokušava lažnim stranačkim članstvom da obezbedi podršku kandidatkinji Kinga Surma u svojoj izbornoj jedinici.

Ford, zajedno sa Surmom, na snimku napominje da nije potrebno uplatiti ni članarinu, već samo dati ime i prezime i potpisati se.

Zapis je napravljen u Timu Hortonsu u Etobiku, oktobra 2016. godine, u vreme kada Ford nije bio lider stranke, a liberalima ga je dostavio, uz uslov da ostane anoniman, čovek koji ga je tada i snimio.

Deb Metjuz, jedna od osoba koje vode kampanju liberala, koja je i predstavila ovaj audio zapis, zapitala se ko plaća članarinu takvih novih članova. Metjuz je napomenula da u stranci čine napore da provere autentičnost snimka, budući da on može ukazati na povredu izbornih zakona.

Članarina za Progresivno konzervativnu stranku iznosi 10 dolara godišnje i mora da je plati upisana osoba.

Progresivno konzervativna stranka saopštila je da je pažljivo razmotreno sve u vezi sa navodima protiv Forda i da je utvrđeno da on nije uradio ništa pogrešno.

U svojoj reakciji na objavu snimka, lider konzervativaca Ford nije doveo u pitanje njegovu verodostojnost, već je samo primetio da liberali pokušavaju, dve sedmice pre izbora, da zamene tezu događajem od pre dve godine.

Gotovo u isto vreme, NDP je zatražila da provincijska Izborna komisija proveri dvanaest postupaka za nominaciju kandidata konzervativaca. Ford je odmah izneo spremnost da promeni kandidate, ukoliko je to neophodno.