Stalno se uvećava broj neophodnih bodova za dobijanje dozvole boravka

Toronto, 
17. Maj 2024.
Novine Toronto, broj 
1919

Mnogim imigrantima postaje sve neizvesnija mogućnost da dobiju dozvolu boravka, zato što se stalno uvećava broj neophodnih bodova za podnošenje zahteva.

Konsultanti za imigraciju kažu da je to zato što se rekordan broj ljudi prijavljuje sa stalni boravak sa sve većim rezultatima, jer su prikupili više poena kroz duge i skupe procese prijavljivanja, koji daju značajnije garancije za uspeh.

Pre dve godine, primljeno je rekordnih 430 hiljada aplikacija. Ministarstvo za imigraciju, izbeglice i državljane koristi sveobuhvatni sistem rangiranja CRS, Comprehensive Ranking System, u kome se nalaze faktori kao što su starost, nivo obrazovanja, znanje engleskog jezika i radno iskustvo. Svake dve sedmice se izvlači bodovni nivo i, na osnovu njega, mogu da se prijavljuju kandidati sa tim ili višim brojem bodova da dobiju karticu stalnog boravka.

Od januara ove godine, za opštu kategoriju je bilo potrebno preko 540 bodova. Šta to znači konkretno pokazuje primer do koga su došli novinari CBC njuza. Dvadesetpetogodišnja osoba sa diplomom fakulteta, jednom godinom radnog iskustva sa punim radnim vremenom, najvišim rezultatom na ispitu iz engleskog jezika može imati 474 poena.

Većina onih koji imaju dozvolu za rad posle studija, koja može trajati najviše tri godine, nema dovoljno poena za trenutni prag.

Ministar za imigraciju Mark Miler u decembru je rekao da je ministarstvo odlučilo da okonča privremeni program produžavanja dozvola, koji je uveden tokom pandemije i po kojem su studenti ostajali i radili ovde. To bi moglo značiti da će stotine hiljada radnika morati da napusti zemlju, što bi dovelo do manjka radne snage.