Svi nivoi vlasti protiv diskriminacija i zlostavljanja u sportu

Toronto, 
21. Februar 2019.
Novine Toronto, broj 
1560

Ministarka za nauku i sport Kirsti Dankan, najavila je u petak, u Red Diru, Alberta, da je federalna vlada, zajedno sa svakom provincijom i teritorijom, potpisala deklaraciju koja će se baviti uznemiravanjem, zloupotrebama i diskriminacijom usportu i prevencijom da takvih slučajeva dolazi.

Neposredno pre početak Kanadskih zimskih igara, ministarka Dankan je istakla da sportisti moraju biti u žiži interesovanja i da se njihove potrebe moraju poštovati.

Ova vest je usledila nakon istrage CBC-a i nedavnog objavljivanja saznanja do kojih su došli. Oni tvrde da su, u periodu od 1998-2018. godine, bar 222 trenera osuđena za seksualne prekršaje, a da je trenutno pred sudom preko trideset trenera, pod raznim optužbama. Među optuženima su i najviši sportski funkcioneri, a među žrtvama ima i reprezentativaca i šampiona.

Posebno ranjiva i pogođena grupa su deca, u kojoj po nalazima CBC njuz end sports, ima više od 600 žrtava seksualnog zlostavljanja. Lokalni sportski klubovi uglavnom sami iznalaze načine da, raznim strategijama i politikom, iskorne taj ogroman problem i zaštite sprtiste.

Počev od 2020. godine, sve sportske organizacije koje dobijaju federalnu pomoć moraće da usvoje politiku borbe protiv zloupotreba i obezbede obaveznu obuku za svoje članove. O svakom slučaju zlostavljanja podnosiće izveštaj direktno ministru, a moraće i da angažuju nezavisnu treću stranu, da bi se saznala i priča oštećenog sportiste.

No, i pored ovih dobrih poteza, ostaje veliko pitanje dečje bezbednosti u sportu, budući da nacionalne sportske organizacije (NSO) nemaju pravila za efikasnu komunikaciju i ponašanje trenera prema deci.