Test za dobijanje državljanstva ne bi svako mogao da položi

Toronto, 
30. Jun 2023.
Novine Toronto, broj 
1845

Povodom Dana Kanade rađena su istraživanja o tome koliko bi Kanađana moglo uspešno da položi test za dobijanje državljanstva.

Taj test sastoji se od dvadeset pitanja o pravima i obavezama građana, kao i iz nacionalne istorije, geografije, ekonomije, vlade, zakona i simbola, i za prolaz je potrebno dati tačne odgovore na 75 odsto pitanja.

Na osnovu provere, rađene kroz deset nasumično odabranih pitanja, ustanovljeno je da bi manje od četvrtine građana moglo da položi taj ispit. Prosečan procenat tačnih odgovora u ovom istražvanju agencije Leger iznosio je svega 49 odsto.

Zanimljivo je da su uspešniji bili u zapadnim provincijama, a da su najlošije znanje pokazali u atlanskom delu, gde su dali svega 44 odsto tačnih odgovora.