Toronto Hidro povećava cene za isporuku struje građanima i preduzećima

Toronto, 
15. Decembar 2023.
Novine Toronto, broj 
1878

Još u novembru je Toronto Hidro podneo zahtev za povećanje cena distribucije električne energije i druge naknade. Ove povećane stope stupile bi na snagu 1. januara 2025. godine, i trajale bi do 31 decembra 2029. godine.

Ovo povećanje iznosilo bi oko 3,44 dolara mesečno, ali bi promena stope dostigla vrhunac od 3,97 dolara 2028. godine, da bi u poslednjoj godini pala na 2,86 dolara.

Mala preduzeća, sa potrošnjom manjom od 50 kilovata, mogu da očekuju značajnije povećanje tarifa. Račun će biti uvećan za 10,20 dolara mesečno, što će porasti na 14,18 dolara, a u poslednjoj godini palo na 7,29 dolara mesečno.

Veća preduzeća imaće joć veću stopu, koje će na godišnjem nivou iznositi preko 2.200 dolara.

U Toronto Hidro ističu da su ovakva povećanja neophodna da bi se finansirala planirana investicija provajdera, potrebna za proširenje, modernizaciju i održavanje osnova za bezbednu i pouzdanu mrežu koja će zadovoljiti potrebe svih potrošača za strujom u gradu.

Kako se ističe, čak 84 odsto potrošača se u anketi saglasilo sa ovim povećanjima.