Traži se rešenje za smeštaj izbeglica

Toronto, 
21. Jul 2023.
Novine Toronto, broj 
1848

Jedna grupa zaštitnika zajednice zalaže se za smenu generalnog menadžera sistema torontskih skloništa Gorda Tanera, zbog pogoršanja krize sa izbeglicama u centru grada.

Tridesetak izbeglica je nedeljama spavalo na trotoaru ispred prihvatnog centra kod ulica Ričmond i Piter, otkako je grad u junu počeo da upućuje izbeglice na savezne programe, da bi sada privremeno bili smešteni u nekoliko crkava u Nort Jorku.

Prema podacima grada, u gradskim objektima je u maju bilo 2.900 izbeglica, što je pet puta više nego septembra 2021. godine, te se njihov broj navodi kao osnovni problem. No, ova grupa smatra da grad uskraćuje smeštaj izbeglicama i navode drugačije podatke.

Tanera, ali i Gradsko veće, optužuju za nedovoljnu transparentnost u vezi sa dešavanjima u sistemu skloništa i dovođenje u opasnost živote ljudi bez krova nad glavom, posebno tokom pandemije.

Po njihovim rečima, i federalna vlada ima svoj udeo odgovornosti, budući da ne izdvaja dovoljno sredstava za pokrivanje najosnovnijih potreba izbeglih.

Upućen je poziv i novoj gradonačelnici Oliviji Čau da inicira otpuštanje menadžera Tanera, ali i da spreči zatvaranje objekata, poput hotela Stratkona, pre nego što se iznađu rešenja za odgovarajući smeštaj.

Ona je rekla da će sva tri nivoa vlasti pokušati da iznađu rešenja ove krize. Problem je što niko ne prihvata odgovornost, pa federalna vlada smatra da bi to pitanje trebalo da rešavaju provincija i opštine, dok Ontario ističe da je Otava dotirala 480 miliona dolara manje za stambeno zbrinjavanje i beskućnike.

Gradonačelnica Čau je je na prvoj sednici gradskog veća dobila jednoglasnu saglasnost za predlog da se otvore dodatni smeštajni kapaciteti za izbeglice.