Trostruko više kvebečkih domova na novim mapama poplavnih zona

Toronto, 
13. Jun 2024.
Novine Toronto, broj 
1925

Vlada Kvebeka procenjuje da bi se na novim mapama mogao naći trostruko veći broj domova u poplavnim zonama. Oko četiri petine urbanih zajednica trebalo bi da se nađe na novim mapama do proleća sledeće godine.

Po novom okviru, naime, broj stambenih objekata u poplavnim zonama mogao bi biti čak 77 hiljada, sa oko dva odsto stanovništva provincije koji žive u njima. Ovo je bilo neophodno izmeniti zbog klimatskih promena, koje su najavljene velikim poplavama 2017. i 2019. godine.

Ove nove mape bi promenile način prepoznavanja rizika od poplava, od sistema zasnovanog na verovatnoći povezanoj sa godinama, do onog koji označava rizik kao nizak, umeren, visok i veoma visok. To je zasnovano na najnovijim naučnim saznanjima, koja sagledavaju učestalost poplava, njihov intenzitet u zavisnosti od dostignutog nivoa vode, prisustvo leda i uticaje klimatskih promena.

Novosti neće doneti nove uslove odabiranja mesta za život, ali će uključiti pravila i ograničenja pri izgradnji i renoviranju kuća. To znači da će u zonama sa veoma visokim rizikom od poplava biti ograničena izgradnja novih ili ponovne izgradnje uništenih objekata. Umesto toga, moglo bi biti dozvoljeno renoviranje ili modifikovanje oštećenih objekata, kako bi bili otporniji na poplave.