U ontarijskim školama omogućen duži boravak učenika

Toronto, 
29. Septembar 2017.
Novine Toronto, broj 
1520

Preko četiri petine osnovnih škola u Ontariju sada ima mogućnosti da u njima deca borave pre i posle nastave. Ovo je prva godina da su školski odbori bili u obavezi da ponude dodatni boravak deci, starosti do 12 godina, uz obezbeđeni nadzor u organizaciji samog odbora, privatnih centara za brigu o deci ili agencija koje su ovlašćene za sprovođenje rekreativnih programa.
Po rečima provincijske ministarke za rani razvoj dece Indire Naidu-Haris, radi se o veoma važnom koraku, kojim se porodicama kvalitetna briga kakvu žele, u vreme kada im je to potrebno, na početku i kraju radnog dana.
Najmanji procenat škola sa ovakvim dodatnim boravkom dece je uTorontu, svega oko tri četvrtine, dok je najveća pokrivenost u katoličkim školama u Daferin Pilu i Haltonu i državnim školama u Haltonu, punih sto posto.