Ubuduće inženjeri sa stranim diplomama lakše do posla u struci

Toronto, 
26. Maj 2023.
Novine Toronto, broj 
1838

U utorak je udruženje Profesionalni inženjeri Ontarija, PEO, postalo prva asocijacija koja je ukinula obavezu o posedovanju radnog iskustva u Kanadi pri zapošljavanju. Ovaj njihov potez je u skladu sa provincijskim zakonom o smanjivanju barijera pri zapošljavanju imigranata i stranih radnika, donetom pre dve godine.

Predsednik udruženja Rojdon Frejzer naglašava da će PEO nastaviti da osigurava da profesionalni inženjeri ispunjavaju rigorozne kvalifikacije za licenciranje i da samo se u toj oblasti angažuju samo oni sa odgovarajućim kompetencijama.

Zakonom o radu za radnike, Working for Workers Act, iz 2021. godine, licencirana tela za preko 30 zanimanja, van zdravstva, dobili su mogućnost da ukinu radno iskustvo sa svoje liste kriterijuma. Pre ovog zakona radnicima je bilo neophodno minimum jedna godina iskustva u oblasti za koju treba da dobiju licencu.

Provincijski ministar za rad Monti Meknoton čestitao je udruženju na ovom istorijskom koraku i podržavanju misije prihvatanja stručno osposobljenih novodošlih radnika. Sudeći po vladinom saopštenju, svega četvrtina imigranata sa diplomom iz inostranstva se u Kanadi bavi svojom profesijom.

Do decembra ove godine će ova obaveza biti ukinuta za sva zanimanja sa liste, sem ukoliko ministarstvo ne odobri izuzeće iz razloga koji se tiču javnog zdravlja i bezbednosti.